Βοήθεια
Κουφώματα

Αποφεύγετε να αφήνετε ανοιχτά παράθυρα την ώρα που θερμαίνεται ο χώρος.

Η καλή θερμική μόνωση των εξωτερικών επιφανειών της κατοικίας σας, καθώς και η τοποθέτηση κουφωμάτων με θερμοδιακοπή και διπλά ενεργειακά τζάμια, μειώνουν σημαντικά τις δαπάνες θέρμανσης και ψύξης της.


Με την τεχνική υποστήριξη του ΚΑΠΕ