Βοήθεια
Βοήθεια

Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό διαδραστικό τόπο παροχής συμβουλών, προτάσεων και πληροφοριών εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

Σε αυτό το δικτυακό τόπο μπορείτε μέσω ενός εύχρηστου, απλού και κατανοητού υπολογιστικού εργαλείου να προσδιορίσετε την υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση/ απόδοση της κατοικίας σας και τη δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισής της μέσω επιλεγμένων παρεμβάσεων. Παράλληλα, μέσω διαδραστικών ιστοσελίδων παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας των οικιακών ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς επίσης, αναλυτική ενημέρωση επί των αναγραφομένων στοιχείων στις ενεργειακές ετικέτες των οικιακών συσκευών.

Πατήστε «Εξοικονομήστε!» ή «Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας στην κατοικία σας», για να δείτε συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας των οικιακών ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών.

Πατήστε «Τι καταναλώνω» ή «Υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας σας» για να προσδιορίσετε, απαντώντας στο σχετικό ερωτηματολόγιο, την υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση/ απόδοση της κατοικίας σας και τη δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισής της μέσω των προτεινόμενων επιλεγμένων παρεμβάσεων.

Πατήστε «Σήμανση Συσκευών» για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες επί των αναγραφομένων στοιχείων στις ενεργειακές ετικέτες των οικιακών συσκευών (labeling).

Πατήστε πάνω σε κάθε αναδυόμενο εικονίδιο, στο κάτω μέρος της σελίδας, για να δείτε γενικότερες πληροφορίες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.


Με την τεχνική υποστήριξη του ΚΑΠΕ