Βοήθεια
Κεντρική Θέρμανση
Διατηρήστε το θερμοστάτη σε σταθερή θερμοκρασία αποφεύγοντας τις μεγάλες διακυμάνσεις που οδηγούν σε μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας.

Η τοποθέτηση κεντρικής αντλίας θερμότητας (γεωθερμικής ή αερόθερμης) μειώνει το κόστος θέρμανσης κατά 50-60%, σε σχέση με το κόστος από τη χρήση πετρελαίου.

Τοποθετήστε στον τοίχο, πίσω από τα θερμαντικά σώματα, ανακλαστικά πλαίσια ώστε να εκμεταλλευτείτε την ενέργεια που διαχέεται μέσω της τοιχοποιίας.

Καθαρίζετε το λέβητα και συντηρείτε τον καυστήρα της κεντρικής θέρμανσης, περιοδικά, ανάλογα με το είδος του χρησιμοποιούμενου καυσίμου και πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους,  για να επιτυγχάνετε τη μέγιστη απόδοση και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.
Με την τεχνική υποστήριξη του ΚΑΠΕ