Βοήθεια
Συμβουλές Εξοικονόμησης Ενέργειας

Επιλέξτε χώρο της κατοικίας σας, πατώντας πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο, προκειμένου να δείτε τις ηλεκτρικές συσκευές που, συνήθως, υπάρχουν σε αυτόν.

Στη συνέχεια, αφού επιλέξετε τη συσκευή που σας ενδιαφέρει, θα μπορείτε να δείτε τις σχετικές συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας και ορθολογικής χρήσης αυτής.

Με την τεχνική υποστήριξη του ΚΑΠΕ