Βοήθεια
Ψυγείο

Ρυθμίστε το θερμοστάτη του ψυγείου σύμφωνα με τις προτεινόμενες τιμές του κατασκευαστή, εναλλακτικά προτείνονται οι ρυθμίσεις στο θερμοστάτη του ψυγείου 7οC και του καταψύκτη στους -18οC, διότι μπορείτε να εξοικονομήσετε μέχρι και 15% από την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει το ψυγείο.

Αποφεύγετε να ανοίγετε συχνά την πόρτα του ψυγείου και να την κρατάτε πολλή ώρα ανοιχτή.

Κάντε τακτικά απόψυξη σε περίπτωση που το ψυγείο σας δεν κάνει αυτόματη απόψυξη. Γνωρίζετε ότι πάγος πάχους 5 χιλιοστών αυξάνει κατά 30% την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας του ψυγείου;

Στις περιπτώσεις εντοιχισμού αφήνετε διάκενο τουλάχιστον 10 εκατοστών στο πίσω μέρος του ντουλαπιού επάνω από το ψυγείο.

Να συμβουλεύεστε πάντα και να συγκρίνετε τις ενεργειακές ετικέτες των ψυγείων πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά.

Με την τεχνική υποστήριξη του ΚΑΠΕ