Βοήθεια
Πλυντήριο Ρούχων

Προτιμάτε τη λειτουργία του πλυντηρίου σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Με τα σύγχρονα απορρυπαντικά, τα ρούχα καθαρίζουν εξίσου καλά στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Αν διαθέτετε τις αναγκαίες εγκαταστάσεις προτιμήστε πλυντήριο ρούχων διπλής παροχής νερού (hot and cold fill), το οποίο έχει δυνατότητα σύνδεσης με τον ηλιακό θερμοσίφωνα. Γνωρίζετε ότι έτσι επιτυγχάνεται μέχρι 55% εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από το πλυντήριο;

Προτιμάτε τη λειτουργία του πλυντηρίου όταν είναι γεμάτο.

Επιλέγετε πρόγραμμα πρόπλυσης μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης του κατασκευαστή, προκειμένου να εξοικονομείτε ηλεκτρική ενέργεια, νερό και απορρυπαντικό.

Χρησιμοποιείστε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας για ρούχα χωρίς λεκέδες και προγράμματα μικρής διάρκειας για ρούχα λίγο λερωμένα.

Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο του πλυντηρίου και ελέγχετε το σωλήνα παροχής νερού στο σημείο σύνδεσης.

Να συμβουλεύεστε πάντα και να συγκρίνετε τις ενεργειακές ετικέτες των πλυντηρίων ρούχων πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά.

Με την τεχνική υποστήριξη του ΚΑΠΕ