Βοήθεια
Πλυντήριο Πιάτων

Χρησιμοποιήστε προγράμματα μικρής διάρκειας για σκεύη λίγο λερωμένα.

Επιλέγετε πρόγραμμα πρόπλυσης μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Προτιμάτε τη λειτουργία του πλυντηρίου όταν είναι γεμάτο.

Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο του πλυντηρίου και ελέγχετε το σωλήνα παροχής νερού στο σημείο σύνδεσης.

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης του κατασκευαστή, προκειμένου να εξοικονομείτε ηλεκτρική ενέργεια, νερό και απορρυπαντικό.

Να συμβουλεύεστε πάντα και να συγκρίνετε τις ενεργειακές ετικέτες των πλυντηρίων πιάτων πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά.

Με την τεχνική υποστήριξη του ΚΑΠΕ