Βοήθεια
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Προτιμήστε την αναστολή λειτουργίας (hibernation) από την κατάσταση αναμονής (stand-by).

Ανασυγκροτήστε το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, διότι όσο πιο γρήγορα δουλεύει, τόσο λιγότερη ενέργεια καταναλώνει.

Ελαχιστοποιήστε τις εξωτερικές συσκευές που βρίσκονται συνδεμένες στον υπολογιστή σας.

Επιλέξτε μνήμη με μεγαλύτερη χωρητικότητα, διότι ο υπολογιστής θα εξαρτάται λιγότερο από την εικονική μνήμη που θέτει σε λειτουργία το σκληρό δίσκο, οδηγώντας σε υψηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιλέξτε υπολογιστή και περιφερειακά συστήματα με πιστοποίηση Enregy Star.
Με την τεχνική υποστήριξη του ΚΑΠΕ