Βοήθεια
Ηλεκτρονικές Συσκευές

Κλείνετε τις συσκευές από το διακόπτη τους και όχι από το τηλεκοντρόλ, γιατί τότε  λειτουργούν σε κατάσταση αναμονής (stand-by) και συνεχίζουν να καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια.

Οι συσκευές σε κατάσταση αναμονής (stand-by) καταναλώνουν ποσοστό 5%-15% της συνολικής ετήσιας ηλεκτρικής οικιακής κατανάλωσης (πηγή: International Energy Agency), οδηγώντας σε επιπλέον κόστος  της τάξεως των 28-84 € σε ετήσια βάση.

Ενημερωθείτε για την κατανάλωση της κάθε συσκευής σε ηλεκτρική ενέργεια, διότι διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ τους και ιδιαίτερα στην κατάσταση αναμονής (stand-by).

Να συμβουλεύεστε πάντα και να συγκρίνετε τις ενεργειακές ετικέτες των συσκευών τηλεόρασης πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά.

Με την τεχνική υποστήριξη του ΚΑΠΕ