Βοήθεια
  • Δείτε πως μπορείτε να βελτιώσετε την κατανάλωση ενέργειας της κατοικίας σας!

    Πατήστε «Τι καταναλώνω» ή «Υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας σας» για να δείτε την τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας της κατοικίας σας και προτάσεις βελτίωσής της.

  • Βρείτε πληροφορίες για τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές σας!

    Πατήστε «Σήμανση Συσκευών» για να δείτε πληροφορίες για τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και την ενεργειακή τους σήμανση.

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας Νοικοκυριών

Το ξέρατε ότι η μέση ελληνική οικογένεια καταναλώνει περίπου 3.750 kWh ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση, εκ της οποίας το 22% αφορά το μαγείρεμα, το 16% το ζεστό νερό, το 15% το ψυγείο, το 12% το φωτισμό και το 8% το πλυντήριο ρούχων;

 
Αντλίες θερμότητας

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες (ΕΜΠ-ΕΚΕΤΑ), οι αντλίες θερμότητας αποτελούν την οικονομικότερη επιλογή για θέρμανση στον οικιακό τομέα.

 
Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον

Εξετάστε τις υφιστάμενες δυνατότητες χρηματοδότησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχονται μέσω του Προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον" στο http://exoikonomisi.ypeka.gr/

 
Kόστος αγοράς και κόστος λειτουργίας συσκευών

Όταν αγοράζετε ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας και το κόστος λειτουργίας τους. Να θυμάστε, συγκρίνουμε συσκευές ίδιων λειτουργικών χαρακτηριστικών. Περισσότερα στη Σήμανση Συσκευών .

 
Eνεργειακή επιθεώρηση στην κατοικία σας
Πραγματοποιήστε ενεργειακή επιθεώρηση στην κατοικία σας για να προσδιορίσετε την ενεργειακή της κατάσταση, καθώς και τις δυνατότητες ενεργειακής αναβάθμισής της. Αναζητήστε τους πιστοποιημένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές στο ειδικό μητρώο http://www.buildingcert.gr/
Με την τεχνική υποστήριξη του ΚΑΠΕ